Iniciativa filmových studií


Iniciativa filmových studií  zaštiťuje studentské aktivity v oblasti teorie audiovize. Funguje jako platforma, která umožňuje realizovat filmové festivaly a další kulturní aktivity, díky kterým mohou studenti Katedry filmových studií FF UK využit své znalosti a dovednosti v praxi.

 

Iniciativa je zodpovědná za organizaci mezinárodního filmového festivalu studentů teorie audiovize Zlatý Voči, jehož tradice sahá až do roku 1988. Přínos festivalu spočívá nejen v poskytnutí příležitosti studentům teorie audiovize veřejně představit svou tvorbu, ale zároveň studentům KFS FF UK nabízí možnost organizovat několikadenní festival od vymýšlení konceptu až po shánění finančních prostředků na realizaci, a získat tak cenné zkušenosti z praxe.

 

Dále je partnerem internetového serveru Indiefilm, který funguje již od roku 2009 a jež reflektuje dění v současném audiovizuálním umění z pozic nezávislé a nekomerčně orientované kritiky a publicistiky.

 

V letech 2012/14 zaštiťoval také projekt Sci-fEAST, podpořený Vnitřním grantem FF UK, v jehož rámci je prováděn výzkum východoevropského sci-fi filmu ve spolupráci s univerzitami všech zemí Visegradu.

 

V roce 2012 byl pod křídly Iniciativy také projekt Pražský akademický kabaret pořádající tematické večery, jenž propojují různé druhy umění s odbornými příspěvky a lektorskými úvody. Spojuje tak tvůrčí činnost studentů Univerzity Karlovy, Akademie múzických umění a Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze se širší a odbornou veřejností.

 

V nedávné době se Iniciativa stala členem Studentské unie UK a v současné chvíli přijímá nové členy, kteří budou mít možnost podílet se na stávajících projektech, stejně jako zaštítit své vlastní aktivity spojené s audiovizuálním médiem.

Najdete nás:
Webmail
Administrace